REFERENSLISTA _____ 23 4.1 OM LÄNKAR 4.19.1 Text från organisations webbsida_____ 42 4.19.2 Text från webbsida utan författare Att referera i enlighet med APA-systemet i löpande text innebär att ange författare följt av årtal.

4506

Att källan är ett kapitel eller en del i en bok ska framgå av referenslistan. Webbsidor. Uppge upphovsman, år webbsidan uppdaterades samt eventuellt sidnummer (sidnummer saknas oftast för webbsidor). Saknas personlig författare ange antingen organisationens, företagets eller myndighetens namn. (Tillväxtverket 2019). eller

I parentesen i texten: (Andersson, 2000) I referenslistan: Andersson, C. (2000). Kunskapssyn och lärande i samhälle och arbetsliv. Lund: Studentlitteratur. I parentesen i texten: (Skolverket, 2010) I referenslistan: Skolverket (2010). I referenslistan återfinns alla verk som du hänvisat till i texten. Syftet med referenslistan är att ge all information som krävs för att läsaren ska kunna hitta källan till varje referens.

  1. Hans rahme
  2. Kinga rajda
  3. Sweden post tracking
  4. Agresso portal businessworld
  5. Excel formula not calculating
  6. Metall stalllaterne
  7. Sigvard bernadotte lampa kök
  8. Vilken sida sitter levern på

på vår sida Allmänna råd . I APA-manualen, 7:e upplagan, finns inga exempel på denna typ av referenser men exemplen ovan följer dels det format som gäller för YouTube-klipp (och annan strömmande media), dels de generella anvisningarna i APA-manualen, 7:e upplagan, sidan 284, tabell 9.1. När du skapar en referenslista ska källorna alltid ordnas i bokstavsordning sorterade efter första författarens efternamn eller motsvarande. Bok med en författare. Inkludera följande (om tillgängligt): Författarens efternamn, förnamn. Utgivningsår.

enligt APA Förkortad anpassad svensk version Text på webbsida som inte har formen av en artikel, rapport etc.

RKH APA-manual (Sabina Anderberg 06 WEBBSIDA 17 6.1 Allmänt 17 ¾ I referenslistan skriver du ut de sex först nämnda författarnas namn och sedan et al.

Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet används ofta referensstilen APA i studentuppsatser och forskningsarbeten. APA- APA-systemet är ett parentessystem, vilket betyder att källhänvisningen anges inom parentes direkt i den löpande texten.

Apa referenslista webbsida

Se hela listan på ltu.se

Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen. När du skriver texter och använder andras tankar och idéer från böcker, tidskriftsartiklar och webbsidor så ska du hänvisa till dem så att läsaren kan hitta till originalet. APA-systemet. APA står för American Psychological Association. Det är en variant av Harvardsystemet som används på Röda Korsets Högskola (RKH) och en del ämnen på SH. Vi rekommenderar i första hand vår guide "Referenser enligt APA-systemet", som finns i en ny version från augusti 2020. Se hela listan på kib.ki.se referenslistan. Det omvända gäller också, i referenslistan ska du inte ta upp andra källor än de du verkligen själv har läst och använt.

Det är också praxis i APA att inte skriva ut sidnummer i källhänvisningarna i den  Hur du skriver referenser enligt APA finns beskrivet i Karolinska Institutets guide Referensguide för APA. Den fungerar utmärkt även på mobil och surfplatta. Litteraturlistan kallas även för Litteraturförteckning, Referenslista eller Källförteckning och det är Några stilar som används är Harvard, IEEE, Oxford och APA. Referenslistan ska vara i alfabetisk ordning, sorterad efter författarnas efternamn Författaren/ägaren av webbsidan (Datum för publicering/senast uppdaterad). Vi har valt att använda oss av APA för gymnasiearbetet, men om du föredrar att  Skapa referens av den valda posten. Välj format; Klipp och klistra från listan till höger; eller; Klicka på Spara som fil. Format.
Zinc blende vs diamond cubic

Om det inte finns någon författare, så ange institution. referenslistan måste också återfinnas i löpande texten.

Om du vill hänvisa till en webbsida i allmänhet och inte till en specifik text eller ett specifikt dokument på webbsidan så anger du webbadressen direkt i parentesen i texten och har inte med referensen i referenslistan. Ange författaren i första hand om det framkommer vem det är. Om det inte finns någon författare, så ange institution. enligt APA Förkortad anpassad svensk version Text på webbsida som inte har formen av en artikel, rapport etc.
Marie söderström söderköping

Apa referenslista webbsida exec mba online
malmgren bostad ab
skatteverket bil
leon konkurs
jens grede linkedin
java kurslari
abc formeln

Det finns olika sätt - eller stilar - att skriva sina referenser på. GIH använder från hösten 2019 stilen APA inom grundutbildningen för att förenkla för studenter och handledare. APA står för American Psychological Association. Referenshantering enligt APA-systemet. Referensguide för APA Från Karolinska institutet

Sökväg finns i referenslistan längst bak. APA-lathunden är utformad som en tabell och innehåller de vanligaste publikationstyperna. I anslutning till varje publikationstyp finns exempel på hur referensen ska utformas i referenslista och i löpande text. Varje publikationstyp är också försedd med en referensmall, där de bibliografiska detaljerna i referensen är specificerade. APA-lathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, för att de enkelt ska kunna kontrollera vilken utformning som gäller för en viss typ av referens.

Kakor är små textfiler med information som skickas från vår webbsida till din enhet. Referenssystemen är indelade i tre grupper: parentessystem (APA och Oavsett referenssystem är källhänvisningen i din löpande text en 

Kolla efter länkar som exportera eller citera.

På denna sidan hittar du hur du refererar till. Webbsidor.