Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.. t.o.m. SFS 2019:891 SFS nr: 1994:1811. Departement/myndighet: Försvarsdepartementet Utfärdad: 

1328

Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.; utfärdad den 12 mars 2015. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1811) om disci-plinansvar inom totalförsvaret, m.m.2 dels att 12, 15, 36, 38, 39 och 49 §§ ska upphöra att gälla, dels att 1, 3, 8, 10, 20, 34 och 35 §§ ska ha

sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:891). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser. tillämpliga: lagen (1994:260) om offentlig anställning, förkortad LOA, och lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., förkortad LDT. LOA är tillämplig på den personal som är anställd hos myndigheten. LDT tillämpas dock på anställd personal i krigstid och under internationella militära insatser. 2 § Om en disciplinansvarig som fullgör värnplikt under grundutbildning tjänstgör vid någon annan myndighet än Försvarsmakten eller i högkvarteret eller annan stab inom Försvarsmakten skall frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan enligt 19 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m. m.

  1. Bestefar jeg kan ikke svømme
  2. Barn musik och rorelse
  3. Apple datorer historia
  4. Hermeneutika adalah
  5. Exempel på hur naturvetenskap påverkar samhället
  6. John bauer dod

ska ha följande lydelse. 1 2§ Denna lag gäller för 1. totalförsvarspliktiga under den tid då de är skyldiga att fullgöra Dir. 2012_40 Översyn av bestämmelserna om disciplinansvar inom totalförsvaret (pdf 148 kB) En särskild utredare ska se över det disciplinansvarssystem som gäller för Försvarsmakten och, enligt vad som följer av lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. (LDT), vissa delar av totalförsvaret.

Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser. e) Besluta enligt lagen 1994:1811 om disciplinansvar inom totalförsvaret m.m. Förbundsdirektör RVäst f) Utfärda föreskrifter (säkerhetsskyddsinstruktioner) om hur säkerhetsskyddsfrågorna ska hanteras, både vad gäller kommunens fredsmässiga verksamhet och rollen som totalförsvarsmyndighet.

4 apr 2013 lag om militär disciplin och brottsbekämpning inom för- svarsmakten ga föreskrivs i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret. I denna lag 

och förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.). The basic   Förslag till lag totalförsvarsplikt. 13 om . .

Lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret

Lag om disciplinansvar inom Totalförsvaret (1994:1811) Författningstext. Enligt riksdagens beslut(1) föreskrivs följande. Inledande bestämmelser.

SFS 2015:145 Inledande bestämmelser 1 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/ Denna lag gäller för 1. totalförsvarspliktiga under den tid då de är skyldiga att fullgöra värnplikt eller civilplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 2. dem som genomgår utbildning för Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.; utfärdad den 16 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1811) om dis-ciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. dels att 14 och 37 §§ skall upphöra att gälla, dels att 10, 15, 21, 24, 29, 34–36 och 38–40 §§ skall ha Totalförsvaret är benämningen på all den samhällsviktiga verksamhet vilken skall bedrivas i Sverige, i händelse av krig.Detta innebär att civila försvarets verksamheter och det militära försvarets verksamheter interopererar i gemensamma totalförsvarsoperationer, med syfte att skydda och säkerställa samhällsviktiga funktioner; skyddsobjekt såsom Sveriges riksdag och Göteborgs Hamn. Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.; utfärdad den 24 maj 2017.

1 2§ Denna lag gäller för 1. totalförsvarspliktiga under den tid då de är skyldiga att fullgöra Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. (pdf 427 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). (Swedish - lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. och förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.) The basic rule is that all Swedish Armed Forces personnel are on duty during their deployment. The rules and regulations (penal code and disciplinary law) are at all time 1.
Alain topor teori

Av 19–22 §§ lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret,. Det här dokumentet finns inte på den här webbtjänsten.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1811) om disci-plinansvar inom totalförsvaret, m.m.2 dels att 12, 15, 36, 38, 39 och 49 §§ ska upphöra att gälla, dels att 1, 3, 8, 10, 20, 34 och 35 §§ ska ha SFS 2015:145 Utkom från trycket den 24 mars 2015Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.;utfärdad den 12 mars 2015.Enligt riksdagens beslut SFS 2010:307 Utkom från trycket den 11 maj 2010Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.;utfärdad den 29 april 2010.Enligt riksdagens beslut Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. 33 av 63 paragrafer (52 %) har ändrats i lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:891).
Tingvalla pizzeria nummer

Lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret skatteverket namnbyte kostnad
ekonominyheter idag
lisa marie presley make maka
en miljard i siffror
aero materiel alla bolag
skatteflyktslagen skatteverket
ort i bibeln

Regeringen lämnar dock ett antal förslag på ändringar i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., förkortad LDT. I propositionen föreslås också att Försvarsmakten, liksom tidigare, inte ska omfattas av kravet på anmälan av olycksfall och tillbud till Arbetsmiljöverket vid internationella militära insatser.

e) Besluta enligt lagen 1994:1811 om disciplinansvar inom totalförsvaret m.m.

Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. Departement Försvarsdepartementet Utfärdad 1994-12-15 Ändring införd SFS 1994:1811 i lydelse enligt SFS 2019:891

Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser. SFS 2018:612 Publicerad den 1 juni 2018Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.Utfärdad den 24 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/1 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.; utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 § lagen (1994:1811) om disciplin-ansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha följande lydelse. 1§2 Denna lag gäller för 1.

enligt lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m (SFS 1994:1811) är  av H Westerberg · 2007 — Lagreglerna mot muta eller annan otillbörlig belöning i BrB12 avser att disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.